Twój Pies, Twój Obowiązek! | Puls Kaszub
Twój Pies, Twój Obowiązek!

Twój Pies, Twój Obowiązek!

W dniach 10 – 22 kwietnia 2017 r. na terenie województwa zostanie przeprowadzona druga, wspólna akcja zorganizowana przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego tym razem dotycząca przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów o nazwie „Twój Pies”.

Pierwszą akcję wspólną „Bezpieczna droga do szkoły” straże gminne i miejskie (w liczbie 20) w województwie przeprowadziły na przełomie sierpnia i września 2016 r. Zasadniczym sukcesem pierwszej akcji było skuteczne zabezpieczenie dzieci wracających do szkół po wakacyjnej przerwie. W przedmiotowym okresie w województwie pomorskim nie odnotowano ani jednego wypadku komunikacyjnego, ani żadnego innego negatywnego zdarzenia z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły.

Główne założenia akcji to:
– kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych „Regulaminów utrzymania czystości i porządku” w gminach, a dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach;
– kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych;
– kontrole sposobu utrzymania psów na posesjach i w gospodarstwach rolnych (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów, szczepienia itd.),
– pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej
z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci.

Statystyki Straży Miejskiej w Kościerzynie dotyczące psów w 2016 r.:
– kontrole 463;
– pouczenia 88;
– mandaty 5;
– sprawy przekazane Policji 2 (brak szczepień);
– psy oddane do schroniska 34;

Przypominamy!

Na terenie miasta Kościerzyna realizowany jest program bezpłatnej identyfikacji zwierząt mikrochipem. Polega to na tym, że każdy mieszkaniec miasta może udać się do wybranej lecznicy dla zwierząt i tam bezpłatnie zarejestrować swojego psa w ogólnopolskiej bazie psów. Korzyści wynikające z rejestracji to przede wszystkim szybka identyfikacja znalezionego psa w przypadku zaginięcia i powrót
do opiekuna bez pobytu pasa w schronisku.

Drugi temat, o którym warto przypomnieć dotyczy kolizji zwierzęcia z pojazdem.  Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia służb, które takiej pomocy udzielą min. Policji lub Straży Miejskiej. Od początku roku zarejestrowaliśmy już 9 takich przypadków i to na odcinkach dróg, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Bardzo rzadko sprawca potrącenia zawiadamia o tym zdarzeniu pozostawiając zwierzę bez opieki.

 

Udostępnij na:

About author

Related Articles