REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

Twój Pies, Twój Obowiązek!

W dniach 10 – 22 kwietnia 2017 r. na terenie województwa zostanie przeprowadzona druga, wspólna akcja zorganizowana przez Prefekturę Straży Gminnych i Miejskich Województwa Pomorskiego tym razem dotycząca przestrzegania przepisów związanych z warunkami bytowymi i wyprowadzaniem psów o nazwie „Twój Pies”.

Pierwszą akcję wspólną „Bezpieczna droga do szkoły” straże gminne i miejskie (w liczbie 20) w województwie przeprowadziły na przełomie sierpnia i września 2016 r. Zasadniczym sukcesem pierwszej akcji było skuteczne zabezpieczenie dzieci wracających do szkół po wakacyjnej przerwie. W przedmiotowym okresie w województwie pomorskim nie odnotowano ani jednego wypadku komunikacyjnego, ani żadnego innego negatywnego zdarzenia z udziałem dzieci w drodze do i ze szkoły.

Główne założenia akcji to:
– kontrole prowadzone przez strażników pod kątem przestrzegania miejscowych „Regulaminów utrzymania czystości i porządku” w gminach, a dotyczących zasad prowadzania psów na smyczach i w kagańcach;
– kontrole sprzątania po psach na terenach publicznych;
– kontrole sposobu utrzymania psów na posesjach i w gospodarstwach rolnych (trzymanie psów w obrębie posesji/gospodarstwa bez możliwości wydostawania się poza teren, kojce, sprzątanie, woda i pożywienie, długość łańcuchów, szczepienia itd.),
– pogadanki w szkołach w klasach najmłodszych o tematyce związanej
z zachowaniem się dziecka w chwili napotkania wałęsającego się psa oraz zasad wyprowadzania psów na spacery przez dzieci.

Statystyki Straży Miejskiej w Kościerzynie dotyczące psów w 2016 r.:
– kontrole 463;
– pouczenia 88;
– mandaty 5;
– sprawy przekazane Policji 2 (brak szczepień);
– psy oddane do schroniska 34;

Przypominamy!

Na terenie miasta Kościerzyna realizowany jest program bezpłatnej identyfikacji zwierząt mikrochipem. Polega to na tym, że każdy mieszkaniec miasta może udać się do wybranej lecznicy dla zwierząt i tam bezpłatnie zarejestrować swojego psa w ogólnopolskiej bazie psów. Korzyści wynikające z rejestracji to przede wszystkim szybka identyfikacja znalezionego psa w przypadku zaginięcia i powrót
do opiekuna bez pobytu pasa w schronisku.

Drugi temat, o którym warto przypomnieć dotyczy kolizji zwierzęcia z pojazdem.  Prowadzący pojazd mechaniczny, który potrącił zwierzę, obowiązany jest, w miarę możliwości, do zapewnienia mu stosownej pomocy lub zawiadomienia służb, które takiej pomocy udzielą min. Policji lub Straży Miejskiej. Od początku roku zarejestrowaliśmy już 9 takich przypadków i to na odcinkach dróg, na których obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Bardzo rzadko sprawca potrącenia zawiadamia o tym zdarzeniu pozostawiając zwierzę bez opieki.

 

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close