Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu budowy „Drogi Trzech Powiatów” | Puls Kaszub
Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu budowy „Drogi Trzech Powiatów”

Podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz realizacji projektu budowy „Drogi Trzech Powiatów”

Dzisiaj w urzędzie Miasta Gdyni odbyło się podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie Budowy Drogi Trzech Powiatów.

W nawiązaniu do listu intencyjnego zawartego w dniu 3 listopada 2016 roku oraz woli współpracy nowych podmiotów intencją Sygnatariuszy podpisujących dzisiejszy List jest wspólna realizacja projektu budowy „Drogi Trzech Powiatów”, biegnącej śladem drogi technicznej elektrociepłowni- tzw. „Popiołówki”, łączącej ulice:

– I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej,

– Dębogórską w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką  w Gdyni.

Budowa drogi jest niezbędna do skomunikowania terenów inwestycyjnych w obszarze Doliny Logistycznej, stanowiących naturalne zaplecze dla Portu Gdynia.

List Intencyjny dotyczy współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz budowy „Drogi Trzech Powiatów”, łączącej ulicę I Dywizji Wojska Polskiego w Rumi z rejonem skrzyżowania ulic Rajskiej i Długiej oraz ulicę Dębogórską w Gminie Kosakowo z ulicą Pucką w Gdyni.

Celem Sygnatariuszy niniejszego Listu jest wspólne działanie, zmierzające do wypracowania zasad przejęcia drogi EDF Polska S.A. i jej budowy.

Sygnatariusze Listu wyrażają wolę pokrycia kosztów wykonania dokumentacji technicznej, prowadzenia wspólnych działań na rzecz pozyskania finansowania budowy drogi oraz faktycznej realizacji inwestycji.

Strony zobowiązują się do wspólnych działań na rzecz promocji idei budowy „Drogi Trzech Powiatów”.

Szczegółowe zasady realizacji projektu, finansowania oraz harmonogram działań zostaną określone              w Umowie Partnerskiej, która zostanie zawarta pomiędzy Sygnatariuszami niniejszego Listu.

Strony umowy:

 

  • Powiat Wejherowski, reprezentowany przez Starostę, Gabrielę Lisius
  • Powiat Pucki, reprezentowany przez Starostę, Jarosława Białka
  • Miasto Gdynia, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Gdynia, Wojciecha Szczurka
  • Gmina Kosakowo, reprezentowana przez Wójta Gminy Kosakowo, Jerzego Włudzika
  • Gmina Miejska Rumia, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Rumi, Michała Pasiecznego
Udostępnij na:

About author

Related Articles