REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

Patronat Medialny

O patronat medialny może ubiegać się każdy organizator wydarzenia, imprezy, przedsięwzięcia o zasięgu miejskim bądź regionalnym, który chciałby otrzymać od Portalu materiał informacyjny z wydarzenia dla celów promocyjnych w zamian za promowanie na Portalu Puls Kaszub. Niniejsze zasady nie znajdują zastosowania względem konsumentów.
Portal Puls Kaszub może udzielić patronatu medialnego w przypadku gdy uważa, że cele przedsięwzięcia są zgodne z misją Portalu oraz są godne propagowania i promowania.
Portal Puls Kaszub zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane zgłoszenia.
Prośbę o patronat medialny wraz z wypełnionym opisem należy złożyć, ze względu na kilkudniowy tryb rozpatrywania, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Prośba złożona w terminie późniejszym niż 14 dni może nie zostać rozpatrzona.
Ubiegając się o patronat medialny należy:
przygotować informacje zawierające opis/harmonogram imprezy koniecznie wraz z jej datą, miejscem oraz danymi kontaktowymi organizatora.
Organizator umieszcza informację o fakcie otrzymania patronatu medialnego oraz logo Portal Puls Kaszub we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia, przedsięwzięcia.
Organizator zobowiązuje się do rozstawienia przekazanych przez Portal Puls Kaszub ekspozycji marketingowych (np. banerów, roll-upów itp.) na terenie organizacji wydarzenia.
W szczególnych przypadkach Portal Puls Kaszub może zamiast patronatu medialnego przyznać opiekę medialną. Nie zapewnia ona oprawy reporterskiej, ale pomoże w ustalonym zakresie w promocji wydarzenia.
Niniejsze zasady nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej patronatu medialnego w rozumieniu Art. 66 KC.

 

patronat@pulskaszub24.pl

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close