Patronat Medialny | Puls Kaszub

Patronat Medialny

O patronat medialny może ubiegać się każdy organizator wydarzenia, imprezy, przedsięwzięcia o zasięgu miejskim bądź regionalnym, który chciałby otrzymać od Portalu materiał informacyjny z wydarzenia dla celów promocyjnych w zamian za promowanie na Portalu Puls Kaszub. Niniejsze zasady nie znajdują zastosowania względem konsumentów.
Portal Puls Kaszub może udzielić patronatu medialnego w przypadku gdy uważa, że cele przedsięwzięcia są zgodne z misją Portalu oraz są godne propagowania i promowania.
Portal Puls Kaszub zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane zgłoszenia.
Prośbę o patronat medialny wraz z wypełnionym opisem należy złożyć, ze względu na kilkudniowy tryb rozpatrywania, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Prośba złożona w terminie późniejszym niż 14 dni może nie zostać rozpatrzona.
Ubiegając się o patronat medialny należy:
przygotować informacje zawierające opis/harmonogram imprezy koniecznie wraz z jej datą, miejscem oraz danymi kontaktowymi organizatora.
Organizator umieszcza informację o fakcie otrzymania patronatu medialnego oraz logo Portal Puls Kaszub we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych, związanych z realizacją przedmiotowego wydarzenia, przedsięwzięcia.
Organizator zobowiązuje się do rozstawienia przekazanych przez Portal Puls Kaszub ekspozycji marketingowych (np. banerów, roll-upów itp.) na terenie organizacji wydarzenia.
W szczególnych przypadkach Portal Puls Kaszub może zamiast patronatu medialnego przyznać opiekę medialną. Nie zapewnia ona oprawy reporterskiej, ale pomoże w ustalonym zakresie w promocji wydarzenia.
Niniejsze zasady nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej patronatu medialnego w rozumieniu Art. 66 KC.

 

patronat@pulskaszub24.pl

 

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

 

Udostępnij na: