REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

Mieczysław Struk ponownie wybrany Marszałkiem Województwa Pomorskiego.

Mieczysław Struk ponownie wybrany Marszałkiem Województwa Pomorskiego. Znamy też zarząd województwa.

Wybór marszałka odbył się w głosowaniu tajnym. Kandydaturę Mieczysława Struka, kóry był jedynym kandydatem na to stanowisko, przedstawił radny Jerzy Kozdroń. – Od początku samorządu regionalnego Mieczysław Struk jest niezmiernie aktywny i działa na rzecz rozwoju całego Pomorza. W Polsce jest niewielu ludzi, którzy mają tak wielkie doświadczenie samorządowe. Dał się poznać jako dobry gospodarz, a nasz region należy do najdynamiczniej rozwijających się regionów Europy. Proszę o głos na tego kandydata – mówił Kozdroń.

Pozostałe kluby nie zgłosiły kandydatów na marszałka. Mieczysław Struk został wybrany 20 głosami „za” spośród 33 radnych sejmiku województwa pomorskiego. 

Mieczysław Struk urodził się w Jastarni, w rodzinie od pokoleń związanej z Mierzeją Helską. Ukończył studia na Wydziale Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończył także studia podyplomowe organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 1990–2002 był burmistrzem Jastarni. W 1998 roku został radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Od 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 2010 roku funkcję marszałka. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Członek jastarnickiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

W swoim wystąpieniu podczas poniedziałkowej sesji sejmiku Struk powiedział m.in.:

Kwestią fundamentalną dla przyszłości regionu będzie przyjęcie przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2030. Powinna być ona wyrazem konsensusu regionalnego, w tym dbałości o długofalowe interesy rozwojowe każdego z subregionów. Nowej Strategii potrzebujemy z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze, wkrótce rozpocznie się realizacja nowego budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Musimy się do tego właściwie przygotować tym bardziej, że możliwości wsparcia ze strony UE, choć wciąż znaczne, będą jednak mniejsze niż dotąd. Po drugie, musimy sprostać wielu szybko nadciągającym wyzwaniom.

Jednym z największych jest starzenie się społeczeństwa. Choć jesteśmy najmłodszym demograficznie regionem Polski, to naszej gospodarce zaczyna brakować pracowników. Jednocześnie, wciąż za mało Pomorzan jest aktywnych zawodowo. Aby uniknąć negatywnych skutków tej sytuacji, potrzebujemy m.in. odpowiedzialnej i konsekwentnej regionalnej polityki senioralnej, a także dalekowzrocznej regionalnej polityki migracyjnej obejmującej również budowanie oferty dla utalentowanych ludzi z całego świata.

Innym wyzwaniem są zmiany klimatu. Częstotliwość ekstremalnych zjawisk pogodowych wzrośnie, a ich skutki będą coraz poważniejsze. Pomorze jest szczególnie narażone na ryzyka związane z klęskami żywiołowymi, a skala strat przez nie wywołana może być ogromna. Koszty takich nadzwyczajnych wydarzeń, jak ubiegłoroczna nawałnica, są ogromnym obciążeniem dla mieszkańców, regionalnej gospodarki i środowiska. Musimy nauczyć się je przewidywać, a także być skuteczniejsi w prewencji i niwelowaniu skutków.

Trzecim z wyzwań, jakie chcę podkreślić, jest rosnąca konkurencja globalna. Nie możemy pozostać na marginesie kluczowych procesów gospodarczych. Powinniśmy roztropnie wspierać adaptację pomorskich przedsiębiorstw do działania w warunkach Trzeciej Rewolucji Przemysłowej, a więc gospodarki niskoemisyjnej, cyfrowej oraz cyrkularnej, czyli takiej, w której wygrywa się oszczędnością i ponownym wykorzystaniem zasobów.

Kolejnym ważnym punktem poniedziałkowej sesji sejmiku był wybór pozostałych członków Zarządu Województwa Pomorskiego. Wicemarszałkami województwa wybrani zostali Wiesław Byczkowski i Ryszard Świlski, a członkami zarządu Agnieszka Kapała-Sokalska i Józef Sarnowski.

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close