REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

III Konkurs Chóralny “Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

 Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Konkurs jest ukierunkowany na amatorską działalność wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych. I etap odbędzie się 12 i 13 grudnia 2017 r. (Chóry, Zespoły dziecięce i dorosłe) w Rumi. II etap zaś 18.01.2018 r. godz. 18.00 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
SONY DSC

 

III​​ Konkurs Chóralny „Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki.

 

Organizator:​​ Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”.

Konkurs jest ukierunkowany na amatorską działalność wokalną dzieci, młodzieży i dorosłych.

Cele konkursu:

 • ukazywanie śpiewu chóralnego, jako jednej z form integracji środowiskowej

w regionie, pobudzającej aktywność społeczno–kulturalną chórów Małego Trójmiasta Kaszubskiego,

 • promowanie i upowszechnianie wartości muzycznych treści kolęd i pastorałek,​​ 

 • prezentacja dorobku chórów i zespołów wraz z rozwijaniem zainteresowań muzycznych poprzez pracę w zespole,

 • wzrost poziomu wykonawczego i wymiana doświadczeń amatorskich zespołów chóralnych.

 

Regulamin konkursu:

 • W konkursie mogą brać udział chóry/zespoły, które posiadają swoją siedzibę na terenie Rumi, Redy i Wejherowa.

 • W konkursie mogą brać udział chóry/zespoły, które działają przy takich organizacjach, jak: Stowarzyszenia/Organizacje Pozarządowe/Miejskie Domy Kultury/Inne Miejskie Placówki Kulturalne/ Parafie/ Placówki Oświatowe. ​​ 

 • Konkurs rozgrywany jest w dwóch kategoriach:

 • chóry/zespoły dziecięce (do lat 16), jednorodne bądź mieszane.

 • chóry/zespoły dorosłe (od lat 16), jednorodne bądź mieszane.

Chór/zespół musi liczyć nie mniej niż 8 osób.

 • Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu musi zawierać 2 utwory:​​ kolędę lub pastorałkę lub utwór o tematyce bożonarodzeniowej.​​ 

 • Utwory zgłaszane przez chóry/zespoły do konkursu muszą być wykonywane w języku polskim lub języku kaszubskim.​​ 

 • Łączny czas występu muzycznego chóru/zespołu nie może przekroczyć 10 minut (do czasu prezentacji chóru/zespołu nie wlicza się wejścia, zapowiedzi i zejścia).

 • Zespoły występują a cappella, z akompaniamentem fortepianu lub z towarzyszeniem pojedynczego instrumentu.

 • Konkurs przebiega w II etapach:

 

I etap – eliminacje​​ 

Termin eliminacji:​​ Chóry/Zespoły dziecięce 12.12.2017​​ r., ​​ miejsce Rumia​​ 

   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Chóry/Zespoły dorosłe 13.12.2017​​ r., miejsce Rumia​​ 

(Szczegółowe informacje odnośnie miejsca i godziny zostaną podane po zgłoszeniu się chóru/zespołu)​​ 

II etap – finał

Termin finału:​​ 18.01.2018​​ r. o godz. 18.00., miejsce: Filharmonia Kaszubska w Wejherowie.

O kolejności przesłuchań konkursowych I i II etapu zadecyduje losowanie,

które przeprowadzi organizator na początku otwarcia konkursu.

 

 • Celem I etapu konkursu jest wyłonienie 8 chórów/zespołów, które zaprezentują się w II etapie. ​​ Jury wybierze 4 finalistów w kategorii chóry/zespoły dziecięce i 4 finalistów w kategorii chóry/zespoły dorosłe.​​ 

 • Warunki uczestnictwa zawarte w niniejszym regulaminie obowiązują dla każdego etapu konkursu.

 • Do konkursu chóry przystępują przysyłając wypełnioną kartę zgłoszenia, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do karty zgłoszenia chóry/zespoły dołączają informację własną dotyczącą historii zespołu (rok powstania, udział w przeglądach i konkursach, zdobyte nagrody i wyróżnienia, ważne daty, ​​ informacje o dyrygencie, itp.)

 • Kartę zgłoszenia oraz informacje o chórze należy przesłać w terminie ​​ do​​ 30.11.2017​​ r. ​​ na adres – Urząd Miasta w Rumi ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia.​​ 

„Eliminacje-III​​ Konkurs Chóralny​​ Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

 • Nadesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w konkursie. W trakcie realizacji konkursu dopuszcza się do zmianę w repertuarze. Chóry/zespoły mogą zmienić repertuar po I etapie eliminacji. W takim przypadku muszą powiadomić Organizatora minimum na 5​​ dni przed rozpoczęciem II etapu​​ finału.​​ 

 • Jury I i II etapu składa się z 7 osób, po 2 osoby z każdego miasta oraz dodatkowo jedna osoba reprezentująca Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”.​​ 

Jury oceniać będzie dobór repertuaru (umiejętność dostosowania trudności prezentowanego repertuaru do możliwości wykonawczych), interpretację, poziom wykonania, ogólną prezentację w tym stroje ​​ i ​​ wyraz artystyczny.

Jury podejmie decyzję większością głosów. Od decyzji jury nie ma odwołania.​​ 

Skład Jury zostanie podany do wiadomości publicznej przed rozpoczęciem konkursu.

Osoba reprezentująca Zarząd Stowarzyszenia pełni funkcję Przewodniczącego Jury.​​ 

 • Chóry/zespoły mogą w dniu finału skorzystać z 15 minutowej próby akustycznej, będzie to możliwe od godz. 13.30. Dla każdego z miast członkowskich należących

do Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie” zostanie przygotowane małe pomieszczenie – garderoba oraz wymiennie z innymi chórami sala z instrumentem klawiszowym do rozśpiewania. W karcie zgłoszenie chór/zespół powinien zaznaczyć czy jest zainteresowany próbą akustyczną na sali głównej.​​ 

 • Nagrody konkursu:​​ 

Każdy chór otrzyma pamiątkową statuetkę i dyplom uczestnictwa.

Każdy chór, który zakwalifikuje się do finału otrzyma nagrodę w wysokości 500,00 zł netto.

Chóry/zespoły w ramach każdej kategorii będą rywalizowały między sobą o dwie I-sze nagrody:​​ 

  • W kategorii chóry/zespoły dziecięce I nagroda wynosi 1500,00 zł netto.

  • W kategorii chóry/zespoły dorosłe I nagroda wynosi 2000,00 zł netto.

Nagrodzone chóry/zespoły po ogłoszeniu werdyktu II etapu i na zakończenie konkursu zaprezentują po jednym wybranym utworze z repertuaru konkursowego.

 • ​​ Laureaci dwóch I- nagród w następnej edycji Konkursu Chóralnego „Małego Trójmiasta Kaszubskiego” nie będą mogły brać udziału na prawach uczestników. Zespoły te będą otwierać finał następnej edycji konkursu. ​​ 

 • Koszty dojazdu (przejazdu) na miejsce realizacji I-ego i II-ego etapu pokrywają chóry/zespoły.

 • Chóry/zespoły mają obowiązek podać na karcie zgłoszenia numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazana nagroda finansowa wskazana w regulaminie za ew. kwalifikację chóru/zespołu do finału, jak i ew. wygrana w kategorii, przy czym nie może to być konto osoby prywatnej. Brak tej informacji skutkować będzie odrzuceniem zgłoszenia.​​ 

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez uczestników utworów muzycznych lub materiałów nutowych z naruszeniem ustawy o ochronie praw autorskich.

 • Sprawy nie uregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Jury konkursu, a jego werdykt jest ostateczny.​​ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu​​ 

III​​ Chóralnego Konkursu Małego Trójmiasta Kaszubskiego​​ 

 

III​​ Konkurs Chóralny „Małego Trójmiasta Kaszubskiego”

Małe Trójmiasto Kaszubskie śpiewa kolędy i pastorałki.

 

Data I etapu:  ​​​​ 12.12.2017​​ r. Chóry/Zespoły dziecięce

 13.12.2017​​ r. Chóry/Zespoły dorosłe ​​  miejsce: Rumia​​ 

Data II etapu:​​ 18.01.2018​​ r. godz. 18.00

Filharmonia Kaszubska, ul. Sobieskiego 255, Wejherowo   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​   ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

K a r t a  ​​​​ z g ł o s ​​ z e n i a​​ 

(wypełniają uczestnicy konkursu)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

1. Pełna nazwa chóru/zespołu .............................................................................................................................

2. Wykonywane utwory:​​ 

 

Tytuł

Kompozytor

Czas trwania

Utwór Dowolny

 

 

 

 

Kolęda/Pastorałka/Utwór o tematyce Bożonarodzeniowej​​ 

 

 

 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

3. Adres chóru / zespołu​​ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

​​ ....................................................................................................................................................

​​ (ulica, kod pocztowy, miejscowość, telefon stacjonarny)

 

 

4. Kategoria zespołu (chóru):

 •  

  dziecięcy do 16 lat  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 • dorosły od lat 16  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

(właściwe zaznaczyć - X)  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

5. ​​ Numer rachunku bankowego, na który mają zostać przekazane nagrody finansowe wskazane w Regulaminie (należy wskazać tylko 1 numer rachunku bankowego):

Numer:

.....................................................................................................................................................

Nazwa banku : ………………………………………………………………………………………………………………………

Dane właściciela rachunku: …………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Stowarzyszenia/Organizacji Pozarządowej/Miejskiego Domu Kultury/Innej Miejskiej Placówki Kulturalnej/ Parafii/Placówki Oświatowej przy której działa chór/zespół)  ​​​​ 

 

6. ​​ Liczba wykonawców z dyrygentem i ew. akompaniatorem:

.....................................................................................................................................................  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

7. Imię i nazwisko dyrygenta​​ 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

adres ................................................................................................... ……………………………………. ​​ 

ogólny czas trwania programu: ..................................................................................................  ​​​​ 

telefon stacjonarny ............................................................................. …………………………………..

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Miejscowość: …….….............................. data: ................................  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

​​ telefon komórkowy ………...............................................................

 ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku chóru / zespołu dla celów działalności organizacji niniejszego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. (Dz. U. nr 133, poz. 883).  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ 

 

czytelny podpis dyrygenta ……....................................................................................................

 

 

 

 

 

Historia chóru/zespołu:

 

 • Rok powstania:​​ 

 • ​​ Udział w przeglądach i konkursach:

 • ​​ Zdobyte nagrody i wyróżnienia:

 • ​​ Ważne daty:​​ 

 • Informacje o dyrygencie:​​ 

 • Inne: ​​ 

 

 

czytelny podpis dyrygenta…….........................................................................................

 

5

 

 
Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close