REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

ETNOFILOLOGIA KASZUBSKA

Rozkwit kaszubszczyzny spowodował naturalny wzrost zainteresowania językiem i kulturą Kaszub na Pomorzu w różnych instytucjach kulturalnych i państwowych. Coraz wyraźniejszy staje się więc nie tylko brak nauczycieli, ale i profesjonalistów z odpowiednim wykształceniem uniwersyteckim w dziedzinie kulturalnej, medialnej, promocyjno-reklamowej, w urzędach (język pomocniczy w kilku gminach województwa pomorskiego), dotyczy to w dużym stopniu kompetencji językowych. Osłabienie przekazu międzypokoleniowego sprawiło, że – paradoksalnie – mowy rodzinnej trzeba uczyć jak języka obcego: systematycznie, refleksyjnie, programowo. Dla zachowania kaszubszczyzny – na obecnym etapie rozwoju będącej in statu nascendi – nieodzowne jest, abystandaryzacja języka odbywała się w procesie nauczania.

Obecnie mamy do czynienia z żywiołowym rozwojem kaszubskiej edukacji językowej, związane jest to m.in. z tym, że Europa tak samo troszczy się o znajomość języków obcych najbardziej w świecie rozpowszechnionych, jak i zachowanie języków zagrożonych, tzn. względy pragmatyczne wielojęzyczności nie eliminują zabiegów podtrzymujących czynną znajomość języków regionalnych (Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych).

Etnofilologia kaszubska – stacjonarne studia I stopnia 

profil praktyczny

unikatowy kierunek studiów w Polsce, międzywydziałowy (nauki humanistyczne i nauki społeczne) związany nabywaniem wiedzy o Kaszubach (historia, literatura, język, kultura), z praktyczną nauką języka kaszubskiego (w programie studiów ok. 600 godzin ćwiczeń) i nabywaniem kompetencji zawodowych w dwóch specjalnościach:

  1. nauczycielskiej (nauczyciel języka kaszubskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej)
  2. animacyjno-medialnej (praca w mediach kaszubskich, w wydawnictwach regionalnych (edytor tekstu, korektor), czy też w instytucjach związanych z promocją regionu, m.in. w domach kultury i w administracji samorządowej).

Profil praktyczny – obowiązkowa 3-miesięczna praktyka.

Główni partnerzy – współudział w tworzeniu programu studiów i prowadzeniu zajęć:

W programie studiów zajęcia poza budynkiem uniwersytetu związane z kształceniem umiejętności profesjonalnych we współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym oraz Radiem Kaszëbë.

Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie mógł kontynuować naukę na studiach II stopnia na UG, m.in. na Wydziale Filologicznym(filologie obce po zdaniu na etapie rekrutacji egzaminu z języka kierunkowego; na kulturoznawstwie, na Wydziale Historycznym (historia, historia sztuki, krajoznawstwo i turystyka historyczna), na Wydziale Nauk Społecznych: wszystkie pedagogiki (po spec. naucz.), dziennikarstwo, socjologia, politologia, historia, etnologia, filozofia,.

Kaszubskiego można nauczyć się od podstaw!

Zapotrzebowanie na osoby znające biegle język kaszubski jest obecnie w środowisku kaszubskim bardzo duże. Po etnofilologii i odpowiednim przygotowaniu zawodowym można znaleźć pracę w szkolnictwie, w administracji samorządowej na terenie Kaszub, gdzie oczekuje się znajomości języka kaszubskiego, w instytucjach kultury i w mediach regionalnych.

Strona poświęcona kierunkowi:https://www.facebook.com/etnofilologiakaszubska?fref=ts

 

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close