REGIONALNY PORTAL KULTURALNO-INFORMACYJNY

11 listopada w Lini

W Lini, jak co roku wyjątkowo uroczyście świętowano Dzień Niepodległości 11 listopada. Przed godziną 10-tą spod Gminnego Domu Kultury uroczysty pochód za Gminną Orkiestrą Dętą i pocztami sztandarowymi przemaszerował do miejscowej świątyni gdzie ks. Proboszcz Wojciech Senger odprawił dziękczynną Eucharystię za wolność Ojczyzny Polski.

W homilii kapłan podkreślał powinność nas współczesnych wobec Matki Ojczyzny – sumienną naukę, pracę i wykonywanie codziennych obowiązków, to także formy patriotyzmu. Oprawę Mszy Świętej zapewniły druhny z ZHP a także Chór Pięciolinia i Gminna Orkiestra Dęta. Obie sekcje muzyczne działające przy GDK zaprezentowały także krótki koncert patriotyczny po zakończonej Eucharystii. Po mszy świętej wszyscy zgromadzili się przed lińską świątynią wokół obelisku poświęconemu Ofiarom Marszu Śmierci. Odśpiewano wspólnie hymn państwowy. Tę część uroczystości poprowadził dyrektor GDK Jan Trofimowicz. Powitał aż 12 pocztów sztandarowych, które wystawiły: Gminne Koło Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Związek Harcerstwa Polskiego, szkoły z Lini, Strzepcza, Pobłocia i Niepoczołowic, jednostki OSP z Lewina, Lini i Strzepcza a także Ludowe Zespoły Sportowe, Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie Oddział w Lini oraz Gminne Koło Pszczelarzy. Przypomniał, że to właśnie w roku wybuchu I Wojny Światowej Józef Piłsudski powołał Pierwszą Kompanię Kadrową, która była podwalinami Legionów Polskich. Uroczysty Apel Poległych poprowadził druh Tadeusz Lech – drużynowy 6 Lińskiej Drużyny Starszo Harcerskiej. Delegacje złożyły wiązanki i znicze. Kolejno hołd poległym na wielu frontach I wojny oddali: Wójt Łukasz Jabłoński wraz z zastępcą i sekretarzem gminy, radni i sołtysi, przedstawiciele służb mundurowych – policji i straży pożarnej, działacze sportowi spod znaku LZS, przedstawiciele ZKP o/Linia, delegacje szkół i kombatanci. Następnie w radosnym pochodzie zebrani licznie mieszkańcy i goście przeszli do Gminnego Domu Kultury gdzie uroczystą akademię przygotowali uczniowie miejscowego Zespołu Szkół. Młodzież występem podbiła serca uczestników uroczystości. Warto podkreślić, iż nie dla wszystkich starczyło miejsc siedzących na dużej sali GDK! Następnie Wójt Łukasz Jabłoński wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Czesławem Hinz wręczyli podziękowania kombatantom za kultywowanie postaw patriotycznych i niepodległościowych. Wyróżnieni zostali Donata Gładka, Kazimierz Bojanowski oraz Feliks Langa. Kombatanci dziękowali za piękne przygotowanie uroczystości. Ze swej strony wręczyli także dyplom uznania druhowi Tadeuszowi Lech, za aktywną działalność propagującą postawy patriotyczne wśród harcerzy z gminy Linia. Kolejnym radosnym punktem obchodów było wręczenie stypendiów studentom studiów dziennych i listów gratulacyjnych dla ich rodziców i opiekunów. Wraz z wójtem i przewodniczącym rady wręczenia dokonała Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy Linia Jadwiga Sommer. Łącznie stypendia otrzymało aż 30 studentów, którzy uzyskali wysokie średnie ocen w uczelniach na terenie całego kraju. W imieniu nagrodzonych podziękowania za finansowe stypendia na ręce Przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty  złożyła studentka Alicja Furman z Niepoczołowic. Z racji tego, że dobiega końca VI kadencja samorządu lokalnego, specjalne podziękowania za działalność na rzecz poszczególnych sołectw i całej gminy, władze gminy wręczyły sołtysom i radnym. Wójt Jabłoński dziękował za owocną merytoryczną i pełną zgody współpracę, która przyniosła wymierne efekty. Gmina Linia wg specjalistów zajmujących się badaniem rozwoju gospodarczego i finansowego wszystkich samorządów w mijającej kadencji  – zajęła pierwsze miejsce w kraju – to powód do dumy i radości, ale także zobowiązanie na kolejne lata. Kolejnym miłym akcentem było wręczenie okolicznościowych medali z okazji 60 lecia Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. Dekoracji dokonał sam Prezes Wojewódzkiego SZS Andrzej Byczkowski. Medale otrzymali, z gminy Linia: nauczyciele ZS w Lini – Teresa Hirsz i Rafał Bronk, nauczyciel ZS w Strzepczu – Grzegorz Janneck oraz wójt Łukasz Jabłoński, który postawił na rozwój bazy i infrastruktury sportowej. Podczas uroczystości medale 60-lecia SZS otrzymali także nestorzy sportu z gminy Trąbki Wielkie, wciąż aktywni w miarę swych możliwości: Wiesław Kempa, Sylwester Maliszewski i senior Jan Trofimowicz. Na zakończenie sporo ciepłych słów podziękowań i gratulacji skierowano w stronę wójta Łukasza Jabłońskiego, który przez 8 lat kierował gminą. Kolejno dziękowali mu za pełną poświęcenia i zaangażowania pracę: Wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS Wiesław Szczodrowski, Z-ca Wójta Bogusława Engelbrecht, dyrektor GDK Jan Trofimowicz, dyrektorzy szkół z terenu gminy oraz przedstawiciele chóru Pięciolinia. Chórzyści odśpiewali także gromkie “wiwat” na cześć wójta Jabłońskiego. Jak zwykle skromny wójt, dziękował za życzenia i mówił, że solidna praca to żadna zasługa a zwykły obowiązek gospodarza gminy, który ma służyć społeczeństwu. Na zakończenie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy Czesław Hinz dziękując za liczny udział w obchodach. Dziękował za sumienną pracę radnym i sołtysom. Słowa podziękowania skierował do Beaty Noculak, która pomaga w prowadzeniu działalności całej Rady Gminy Linia. Po zakończeniu obchodów uczestnicy licznie skorzystali z ciepłej kawy i poczęstunku przygotowanego przez pracowników GDK.

[print_gllr id=5543]

Udostępnij na:

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO"). Wprowadza ono szereg zmian, istotnych zwłaszcza dla rynku online Więcej informacji na temat Polityki Prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close